643 015 716
info@transversalcoop.org

FONTS DE FINANÇAMENT PER A ENTITATS

FONTS DE FINANÇAMENT PER A ENTITATS

Les associacions necessitem finançament per a poder dur a terme la nostra activitat, però moltes vegades només coneixem un nombre limitat de possibilitats. Aquesta realitat sovint es tradueix en una excessiva dependència respecte a una única font de finançament, que limita la capacitat crítica, d’acció, d’intervenció i d’innovació de l’entitat.

En una primera sessió es farà un repàs de tot el ventall de possibilitats. En posteriors sessions es pot aprofundir en alguna d’aquestes, segons l’interès de les associacions i/o oferir un assessorament més personalitzat a aquelles associacions que hagen assistit al curs.

Objectius:

  • Millorar la capacitat d’obtenir ingressos de les entitats.
  • Caminar cap a la diversificació de fonts de finançament, reduint la seua dependència.
  • Detectar els obstacles i necessitats del teixit associatiu respecte al seu finançament, per tal de dissenyar polítiques públiques eficaces.
  • Comprendre la creixent importància social de la transparència i les bones pràctiques en la gestió dels recursos.

Taller general: 4h
Tallers especialitzats: 4h
Acompanyament personalitzat: 2h
Materials: ordinador, connexió a internet, projector, papereria.


 

Translate »