643 015 716
info@transversalcoop.org

INTRODUCCIÓ AL DIAGNÒSTIC DE LES NECESSITATS SOCIALS

INTRODUCCIÓ AL DIAGNÒSTIC DE LES NECESSITATS SOCIALS

Moltes associacions reconeixen una mancança a l’hora de detectar les necessitats del seu entorn i poder ajustar millor la seua acció a aquestes necessitats. Aquesta fase prèvia de diagnòstic pot ser útil a l’hora de dissenyar projectes d’intervenció o de generar una opinió pública favorable a les nostres accions. També contribuirà a un major interès social per la nostra tasca i això es pot traduir en una major participació.

En posteriors sessions es pot aprofundir en alguna de les eines abordades, segons l’interès de les associacions i/o oferir un assessorament més personalitzat a aquelles associacions que hagen assistit al curs i vulguen començar a utilitzar-les.

De les necessitats detectades, es poden oferir tallers sobre algun aspecte més específic o assessorament personalitzat a les associacions (2-3h per sessió).

Objectius:

  • Valorar la importància del diagnòstic a l’hora de dissenyar els nostres objectius i accions.
  • Explorar diverses possibilitats pel que fa a les eines de diagnòstic.
  • Aprendre a comunicar els resultats dels diagnòstic de manera senzilla i comprensible.

Continguts:

  • Per què és tan important diagnosticar? Què ens aporta?
  • Introducció general a algunes de les principals eines de diagnòstic social com les enquestes, els grups de discussió o els mapejos.
  • Exemples de com processar la informació obtinguda per a fer-la comprensible: panells, diagrames, infografies, etc.
  • Com incloure el diagnòstic dins d’un projecte i posar-lo en valor.

Taller general: 4h
Tallers especialitzats: 4h-5h
Acompanyament personalitzat: 2h-3h
Materials: ordinador, connexió a internet, projector, papereria.


 

Translate »