643 015 716
info@transversalcoop.org

INTRODUCCIÓ A LES EINES INFORMÀTIQUES BÀSIQUES PER A COMUNICAR-SE

INTRODUCCIÓ A LES EINES INFORMÀTIQUES BÀSIQUES PER A COMUNICAR-SE

Les associacions cada dia més utilitzem eines informàtiques per a treballar, comunicar, etc… però la bretxa digital continua sent una realitat. Aquest curs va dirigit a persones que formen part d’una associació però que encara estan en un nivell molt inicial de coneixements en aquest camp i que necessiten ajuda per a funcionar amb el correu electrònic, el whatsapp/telegram, xarxes socials a nivell personal, etc. Sovint, aquestes persones no troben l’espai que les ajude a superar aquest obstacle i les altres persones membres de l’associació no tenen temps per a ensenyar.

Objectius:

  1. Aprendre nocions bàsiques d’algunes de les eines telemàtiques més utilitzades per les associacions per a comunicar-se.
  2. Obrir comptes personals i instal·lar les aplicacions necessàries en els dispositius de l’alumnat.
  3. Perdre la por a “toquetejar” aquestes eines.
  4. Millorar la capacitat de participació de totes les persones de l’associació i que cap persona se senta exclosa.

Taller 1. Correu electrònic i whatsapp/telegram

El correu electrònic i aplicacions com whatsapp i telegram s’han convertit en eines fonamentals de la comunicació interna de les associacions. Dificilment una persona podrà sentir-se inclosa en el dia a dia de la seua entitat sense uns mínims coneixements d’aquestes eines.

Continguts:

  • Crear un compte de correu electrònic i aprendre’n les funcions bàsiques (llegir, escriure i enviar un correu, respondre, reenviar, adjuntar un arxiu, etc.). Si l’alumnat porta smartphone, aprendre a utilitzar el correu electrònic des d’aquest.
  • Instal·lar les aplicacions de whatsapp i/o telegram i aprendre de manera pràctica les seues funcionalitats (a l’smartphone i a l’ordinador).

Hores: 4h

Materials: sala amb ordinadors i connexió a internet, projector, smartphones o altres dispositius de l’alumnat.


Taller 2. Facebook nivell bàsic

Facebook és probablement la xarxa social més utilitzada en la difusió externa de les entitats. Un compte de facebook ens permet estar informades de moltes coses que passen a la nostra ciutat i difondre entre el nostre públic potencial allò que fem com a associació. Com més persones de l’entitat col·laboren en la comunicació externa, més impacte tindrem. És una tasca senzilla que permet a moltes persones que no disposen de molt de temps aportar a l’entitat i sentir-se part del grup.

Continguts:

  • Crear un compte personal de facebook
  • Aprendre el funcionament bàsic de facebook des de l’smartphone i des de l’ordinador (publicar, compartir, reaccionar, fer amistats, enviar missatge personals, etiquetar…).

Hores: 4 hores.

Materials: Sala amb ordinadors i connexió a internet, projector, smartphones o altres dispositius de l’alumnat.


 

Translate »