643 015 716
info@transversalcoop.org

FERRAMENTES PER A TREBALLAR EN EQUIP

FERRAMENTES PER A TREBALLAR EN EQUIP

Enrere queden les associacions liderades per una sola persona. La pràctica associativa es basa en relacions interpersonals cada vegada més horitzontals. La principal fortalesa de la nostra associació som les persones i la nostra cooperació, per la qual cosa hem d’aprendre a desenvolupar nous valors i actituds que ens faciliten treballar en equip de manera efectiva.

Objectius:

 1. Gestionar assemblees de manera eficaç i democràtica.
 2. Conèixer els diferents òrgans i estructures en què es pot organitzar una entitat.
 3. Aprendre algunes metodologies per a facilitar el treball en equip i la distribució de tasques.
 4. Abordar els conflictes que puguen sorgir a l’entitat i resoldre’ls de manera satisfactòria.
 5. Introduir l’hàbit d’avaluar periòdicament la tasca feta.

Taller 1. Com fer reunions i assemblees eficaces

L’assemblea sol ser l’òrgan de participació de la massa social d’una entitat, no obstant això, moltes vegades les organitzacions troben dificultats per a gestionar-les de manera democràtica sense perdre alhora eficàcia. En aquest taller analitzarem, de manera teòrica però també pràctica, els diferents elements d’una assemblea, els obstacles que poden sorgir i alguns instruments per a superar-los.

Continguts:

 • Què és una assemblea?
 • Tipus de reunions i els seus elements bàsics: estructura i duració, control dels temps, etc
 • Treballant en la diversitat: rols que poden aparèixer i com afrontar-los.

Hores: 4h

Materials: ordinador, connexió a internet, projector, papereria.


Taller 2. Els models organitzatius del treball en equip

El treball en equip és imprescindible en tot projecte col·lectiu. Una associació és més que la suma d’individualitats i el seu potencial depèn de la combinació de les diferents capacitats, de la presa de bones decisions de manera democràtica i de la distribució de tasques per a dur-les a bon port. En aquest taller analitzarem aquests processos i donarem algunes ferramentes telemàtiques que poden facilitar el treball en equip. Aquestes eines no pretenen substituir el contacte presencial tan necessari en tot grup humà, però sí poden contribuir a evitar la multiplicació desmesurada de reunions, facilitar la participació d’un major nombre de persones, eliminar obstacles a la conciliació amb la vida personal, etc.

Continguts:

 • La Junta directiva, l’assemblea, els grups/comissions de treball… i les relacions entre ells.
 • Els processos de presa de decisions i el repartiment de tasques.
 • Ferramentes per a un correcte flux de la comunicació.
 • Exemples d’eines telemàtiques per al treball en equip (Drive, Trello, Telegram, llistes de correu, Intranet, etc.)

Hores: 5 hores.

Materials: sala amb ordinadors i connexió a internet, projector, papereria.


Taller 3. Afrontar els conflictes

Un dels aspectes més complicats al que han de fer front molts col·lectius i associacions és la detecció i resolució de conflictes que poden sorgir en tot grup humà. L’educació formal no ens sol ensenyar com fer-ho i moltes vegades un conflicte enquistat pot impedir que l’associació avance en els seus objectius, o fins i tot es pot convertir en causa de la implosió del grup. En aquest taller donarem algunes pistes per afrontar aquesta realitat.

Continguts:

 • La importància de detectar i prevenir possibles punts de conflicte
 • Ferramentes per identificar, valorar, decidir i actuar col·lectivament.
 • Postures davant el conflicte i mediació/negociació.
 • Què hem après del conflicte? Com aprofitar els conflictes per a avançar.

Hores: 4 hores.

Materials: sala amb ordinadors i connexió a internet, projector, papereria.


Taller 4. Avaluar per aprendre a canviar

El ritme frenètic del dia a dia de les entitats, la manca de temps o la necessitat de conciliar amb la vida personal, sovint fan que l’avaluació periòdica de la nostra activitat quede en un segon pla o fins i tot siga inexistent. Necessitem aprendre a avaluar i introduir aquesta pràctica com una tasca més, imprescindible per a poder avançar en els nostre objectius i metodologies, revisar-los per a adaptar-los a una realitat canviant, etc.

Continguts:

 • Avaluació dels resultats.
 • Utilitat de les valoracions internes.
 • Etapes de l’avaluació del treball en equip.
 • Ferramentes per avaluar.

Hores: 4 hores.

Materials: sala amb ordinadors i connexió a internet, projector, papereria.

*Assessorament personalitzat a les associacions (1-2h per sessió).


 

Translate »