643 015 716
info@transversalcoop.org

GESTIONAR LA COMUNICACIÓ DE LA NOSTRA ENTITAT

GESTIONAR LA COMUNICACIÓ DE LA NOSTRA ENTITAT

Les xarxes socials i els mitjans de comunicació poden difondre les nostres idees i les nostres accions i influir en la percepció social que existeix sobre la nostra entitat, sobre determinades problemàtiques que abordem o sobre el nostre territori. Amb aquest curs millorarem la comunicació de les nostres associacions.

Objectius:

 • Gestionar la Comunicació de la nostra associació.
 • No ‘relliscar’ a les xarxes socials.
 • Planificar estratègies i obtindre major impacte en els mitjans de comunicació.
 • Elaborar el Pla de Comunicació i tindre una estratègia integral d’una acció comunicativa, amb exemples i casos pràctics.
 • Conèixer els millors missatges per a realitzar notes de premsa i talls de veu, donar a conèixer els projectes de la nostra entitat, etc.

Taller 1. La comunicació interna de la nostra entitat

La gestió de la comunicació interna de la nostra entitat és primordial per assolir un bon funcionament. La bona comunicació no s’improvisa, s’entrena. Aprendre a comunicar-nos millor és clau, ens juguem el nostre projecte associatiu.

Continguts:

 • Com ens comuniquem amb la base social de la nostra entitat?
 • Gestió efectiva dels fluxos comunicatius.
 • Planificació: Protocol de comunicació interna.
 • Canals i eines: circular interna, butlletí, revista, memòria, vídeos, etc.

Hores: 3 hores.

Materials: sala amb ordinadors i connexió a internet, projector, papereria.


Taller 2. Administra les xarxes socials correctament

Amb aquest taller aprendrem a configurar i utilitzar, així com conéixer tots els trucs de les xarxes socials (Facebook, Instagram i Twitter), per aprofitar les seves possibilitats i potenciar l’impacte comunicatiu de la nostra entitat.

Continguts:

 • Elements bàsics de cadascuna de les xarxes socials.
 • Llegir estadístiques per esbrinar quins posts funcionen millor.
 • Prepara publicacions més efectives.
 • Avalua aquesta informació perquè cresca la incidència de la nostra pàgina.

Hores: 5 hores.

Materials: sala amb ordinadors i connexió a internet, projector, papereria.


Taller 3. Aconseguir una comunicació fluida amb els mitjans de comunicació

Aconseguir que les nostres accions, projectes o opinions tinguen un espai en els mitjans de comunicació convencionals: premsa, ràdio i televisió.

Continguts:

 • Generar la teua agenda.
 • Aprendre a redactar una nota de premsa.
 • Planificar una roda de premsa.
 • Preparar un tall de veu per a les ràdios.
 • Elaborar el nostre missatge per a un telenotícies.

Hores: 5 hores.

Materials: sala amb ordinadors i connexió a internet, projector, papereria.


Taller 4. Pla de Comunicació estratègica

El Pla de comunicació estratègica de la nostra associació és un treball que realitzem per planificar la comunicació de la nostra entitat, projectar una imatge pública i assolir els nostres objectius: canviar la percepció social que existeix sobre problemàtiques socials, introduir una temàtica en l’agenda pública, millorar la reputació de la nostra entitat, etc.

Continguts:

 • Anàlisi de l’entorn i de la nostra entitat.
 • Definició dels objectius i del públic objectiu.
  Missatges centrals: la idea clau.
 • Recursos i pressupost.
 • Canals de comunicació a emprar.
 • Pla d’acció: accions i calendari.
 • Avaluació dels resultats.

Hores: 8 hores.

Materials: sala amb ordinadors i connexió a internet, projector, papereria.


 

Translate »