643 015 716
info@transversalcoop.org

Blog

INTRODUCCIÓ AL DIAGNÒSTIC DE LES NECESSITATS SOCIALS

Moltes associacions reconeixen una mancança a l’hora de detectar les necessitats del seu entorn i poder ajustar millor la seua acció a aquestes necessitats.

FONTS DE FINANÇAMENT PER A ENTITATS

Les associacions necessitem finançament per a poder dur a terme la nostra activitat, però moltes vegades només coneixem un nombre limitat de possibilitats.

COM ELABORAR PROJECTES

Els projectes són els mapes per orientar la nostra associació en la consecució de les seues metes. A més d’escriure correctament un projecte, es tracta d’entendre que un projecte és un pla d’acció de la nostra entitat

INTRODUCCIÓ A LES EINES INFORMÀTIQUES BÀSIQUES PER A COMUNICAR-SE

Les associacions cada dia més utilitzem eines informàtiques per a treballar, comunicar, etc… però la bretxa digital continua sent una realitat. Aquest curs va dirigit a persones que formen part d’una associació però que encara estan en un nivell molt inicial de coneixements en aquest camp.

FERRAMENTES PER A TREBALLAR EN EQUIP

Enrere queden les associacions liderades per una sola persona. La pràctica associativa es basa en relacions interpersonals cada vegada més horitzontals. La principal fortalesa de la nostra associació som les persones i la nostra cooperació.

GESTIONAR LA COMUNICACIÓ DE LA NOSTRA ENTITAT

Les xarxes socials i els mitjans de comunicació poden difondre les nostres idees i les nostres accions i influir en la percepció social que existeix sobre la nostra entitat, sobre determinades problemàtiques que abordem o sobre el nostre territori.

Translate »